FAQ's on #EndTheCageAge

EUROPEES BURGERINITIATIEF ‘STOP DE KOOIEN' 

Veelgestelde vragen en antwoorden

24.1.2022

Wat houdt het Europese burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ in?  

‘Stop de kooien’ is een van de grootste campagnes voor dierenwelzijn in de vee-industrie. VIER VOETERS zet zich samen met ruim 170 organisaties, waaronder initiatiefnemer Compassion in World Farming, in om het gebruik van kooien in de veehouderij te stoppen.

Het initiatief is door meer dan 1,6 miljoen EU-burgers ondertekend, waaronder zo'n 150.000 Nederlanders. In juni 2021 kwam de Europese Commissie met haar reactie op het burgerinitiatief: ze belooft een einde te maken aan alle kooien in de vee-industrie!

Hoeveel en productiedieren worden in kooien gehouden?

In de EU brengen naar schatting meer dan 300 miljoen productiedieren hun hele leven of een aanzienlijk deel van hun leven in kooien door.  

Productiedieren waarvoor (een vorm van) kooihuisvesting in de EU is toegestaan zijn: varkens (met name zeugen), legkippen, konijnen, eenden, ganzen, kwartels, nertsen, zilvervossen en kalveren.

Wat is de volgende stap? 

Kooien zullen worden vervangen door een nieuwe vorm van huisvesting. Omdat elke diersoort anders is, zal dat worden bepaald op basis van de behoefte per soort.  

Het voorstel zal onder andere worden gebaseerd op de wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Die moeten begin 2023 klaar zijn. Daarna is de Commissie van plan om eind 2023 een wetgevingsvoorstel in te dienen. 

De Europese Commissie reageerde positief, betekent dat dat we hebben gewonnen?

Het positieve antwoord van de Europese Commissie is zeker een enorme stap in de goede richting. Daarmee komt in de EU het einde in zicht van het houden van productiedieren in kooien. Maar er volgt nog wel een langdurig wetgevingsproces.

Hoe lang gaat het nog duren voordat kooien daadwerkelijk worden verboden in de EU?

We kunnen realistisch gezien op zijn vroegst verwachten dat het verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij in 2027 van kracht wordt. Dit tijdsbestek is nodig om wetgeving op te stellen, deze door de Europese Raad en het Parlement te laten passeren en de producenten een redelijke overgangsperiode te geven.

Wat kan er nu mis gaan?

Als de Raad, het Parlement en de Commissie het niet eens kunnen worden over het wetsvoorstel, kan het verbod op het houden van productiedieren in kooien aanzienlijke vertraging oplopen. Aangezien het Parlement zich echter al heeft uitgesproken en we veel voorstanders zien in lidstaten en bij spelers uit de vee-industrie, is de kans dat het lukt vrij groot.

Deel hier!

Zoek