Spelende bruine beren

Successen in Albanië tot nu toe

Verhoogd bewustzijn is de beste bescherming

In maart 2016 ondertekenden VIER VOETERS en het Albanese Ministerie van Milieu een gezamenlijke akte met als doel een duurzame en diervriendelijke oplossing te vinden voor de vele beren die in Albanië op een erbarmelijke manier gehouden worden. Sindsdien zijn, in samenwerking met de Albanese autoriteiten en andere dierenwelzijns-organisaties, 20 beren gered en overgebracht naar centra voor wilde dieren in het buitenland. Zes van deze beren leven in BERENWOUDEN van VIER VOETERS in Kosovo, Duitsland en Bulgarije.

Wat wij tot nu toe bereikt hebben:

  1. Maart 2016: VIER VOETERS ondertekent een overeenkomst met het Albanese Ministerie van Milieu. Het gezamenlijke doel is om een duurzame en diervriendelijke oplossing te vinden voor de vele beren die in Albanië onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden.

  2. Eind 2016: VIER VOETERS wordt lid van de coalitie ‘Save Albanian

    Bears’ en treedt toe tot andere dier- en milieubeschermingsorganisaties en overheidsinstellingen om te kunnen lobbyen voor een einde aan het wrede houden van beren in Albanië.

  3. Augustus 2017: de totaal zes beren die in Albanië gered zijn, leven nu in BERENWOUDEN van VIER VOETERS in Kosovo, Duitsland en Bulgarije.

  4. November 2017: VIER VOETERS overhandigde in Tirana meer dan 420.000 handtekeningen voor een verbod op het wrede houden van beren in Albanië aan de nieuwe minister van Toerisme en Milieu.

  5. Januari 2018: meer dan 25 beren worden gered in samenwerking met de Albanese autoriteiten en andere organisaties en overgebracht naar centra voor wilde dieren in het buitenland.

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Doneer om deze ellende te beëindigen!

Europa’s droevigste beren hebben uw hulp nodig
Uw donatie zal helpen een eind te maken aan het kwellen van deze dieren.

doneer

Zoek