Tijgerhandel

‘Europa’s tweederangs tijgers’

Een rapport van VIER VOETERS waarin het uit de hand gelopen aantal gevangen tijgers in Europa en de daaropvolgende commerciële handel wordt gedocumenteerd

22.4.2020

Hoewel de EU op internationaal niveau een leidende rol speelt bij de bestrijding van de handel in wilde dieren en zelfs initiatieven financiert om de illegale handel in wilde dieren aan te pakken, blijft ze op haar eigen grondgebied geconfronteerd met een gebrek aan effectieve regelgeving betreffende de handel en het gebruik van tijgers voor commerciële bedrijven.


Zonder effectieve registratie van het aantal tijgers in gevangenschap in de EU-lidstaten en controle op de handel binnen de EU, zullen gevallen van illegale handel blijven floreren.

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Het probleem 

VIER VOETERS heeft zich tot taak gesteld de autoriteiten in 28 lidstaten en 8 buurlanden te contacteren en via verzoeken in het kader van vrijheid van informatie te achterhalen hoeveel tijgers er in Europa in gevangenschap worden gehouden (in dierentuinen, circussen, particulier bezit, opvangcentra). In totaal 641 autoriteiten (nationaal / regionaal / lokaal) werden in die periode door VIER VOETERS benaderd (in het VK moesten bijvoorbeeld 410 autoriteiten worden gecontacteerd om de aantallen te ontvangen).

Negentien landen (waaronder 15 lidstaten) konden niet mededelen hoeveel tijgers er in gevangenschap werden gehouden. Helaas weerhoudt dit de autoriteiten er niet van om de commerciële handel in tijgers en tijgerproducten voort te zetten, zoals weergegeven in dit rapport, inclusief gegevens over de handel uit de CITES-database tussen 2014-2018.


De aanvaarding van een wijdverbreide commerciële handel van (grotendeels niet-geregistreerde) in gevangenschap levende tijgers maakt van de in gevangenschap geboren tijger een ‘tweederangs tijger’ omdat deze niet dezelfde bescherming krijgt als wilde tijgers.

Lees hier het volledige rapport:

Europe's Second Class Tigers

Europe's Second Class Tigers

Een rapport over de tweederangs tijgers van Europa in de tijgerhandel.

Als onderdeel van het EU-actieplan van de Commissie tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (EU WTAP), dat zij in 2016 heeft ondertekend, moet de EU passende maatregelen nemen. Het stopzetten van de commerciële handel in tijgers zou een essentiële en hoognodige zet zijn.

Rapport tijgerhandel

Rapport tijgerhandel

Lees hier ons rapport over de tijgerhandel: Bescherm onze tijgers - Verbiedt de commerciële handel

Tijgers in een kooi

stop de handel in tijgers

Roep de Europese Commissie op de handel in tijgers te verbieden

Teken de petitie

Zoek