Circustijger

wilde dieren als entertainment

Dierenleed in circussen

Vandaag de dag lijden nog steeds duizenden wilde dieren in Europese circussen. Een circus verplaatst zich continu van locatie naar locatie, en kan daardoor geen rekening houden met de behoeften van de dieren. Het reizen veroorzaakt constante stress en omdat de kooien zo min mogelijk ruimte in mogen nemen en zo snel mogelijk gemonteerd en gedemonteerd moeten kunnen worden, zijn deze zo klein mogelijk. Er is geen ruimte om te klimmen, graven, spelen, rennen of zwemmen. De dieren brengen het grootste deel van hun leven door in kleine, kale transportwagens.

In Nederland is het sinds september 2015 verboden om wilde dieren in circussen te houden. Dit is een succes van de vereniging Wilde Dieren De Tent Uit, waar Stichting VIER VOETERS deel van uitmaakte. In totaal hebben ondertussen 17 EU-lidstaten het houden van wilde dieren in reizende circussen verboden of op zijn minst beperkt. Maar we zijn er nog niet. Zo is het grootste circusland, Duitsland, nog steeds een negatief voorbeeld; het land weigert een dierenwelzijnsbeleid met betrekking tot circussen.

wat vier voeters eist:

  • Een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen
  • Een verbod op het fokken en vervangen van circusdieren op korte termijn
  • Dat gedomesticeerde dieren alleen in circussen mogen worden toegelaten, indien passende voorwaarden voor het houden ervan worden gewaarborgd. Alleen een goedgekeurde lijst van gespecificeerde dieren moet worden toegestaan.
  • De confiscatie en adequate herhuisvesting van dieren die nu in slechte omstandigheden worden gehouden.

Deel hier!

Zoek