Twee leeuwenwelpen in Bulgarije

Wilde dieren in dierentuinen

Dieren passend bij hun behoeften houden 

29.6.2022

Wilde dieren hebben complexe ecologische, sociale en gedragsbehoeften, waarmee rekening moet worden gehouden bij het houden van het dier- maar niet alle dierentuinen zijn in staat of bereid om hieraan te voldoen. Veel ondermaatse dierentuinen wereldwijd zijn schuldig aan grote tekortkomingen, zoals onvoldoende ruimte, gebrek aan soortgeschikte opvang en onjuist sociaal management. 

De gecombineerde beperkingen kunnen leiden tot de ontwikkeling van gezondheids- en gedragsproblemen, zoals stereotiep en afwijkend sociaal gedrag. Als dieren bijvoorbeeld over een langere periode dezelfde bewegingen uitvoeren, duidt dit op stereotiep gedrag. Als een dier dit gedrag niet toont betekent dit helaas niet noodzakelijkerwijs dat dieren in goede mentale en / of fysieke conditie zijn, wilde dieren zijn over het algemeen goed in het verbergen van hun lijden.

Soortgeschikte huisvesting

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, is het voor de soort geschikte opvang van wilde dieren in dierentuinen, fundamenteel moeilijk te waarborgen. De dieren moeten op zo'n manier worden gehouden dat pijn, leed en gedragsproblemen op elk moment zoveel mogelijk worden voorkomen. Tegelijkertijd is het bevorderen van positieve ervaringen, die tot uiting kunnen komen in spel, comfort en verkennend gedrag, essentieel om te garanderen dat het welzijn van de dieren een prioriteit is. 

VIER VOETERS verzet zich sterk tegen interacties met wilde dieren, dolfinaria of het gebruik van wilde dieren als vorm van entertainment. Dierentuinen moeten stoppen met de verouderde aanpak van het verzamelen van soorten en een einde maken aan het houden van die dieren aan wiens behoeften niet kan worden voldaan. Dit omvat de grootte van het gebied, voedergedrag, de sociale structuur en de klimatologische behoeften. Bovendien moeten dierentuinen afzien van de aankoop van dieren uit het wild of van een commerciële handelaar of fokfaciliteit. Surplus dieren, ongeacht hun leeftijd, mogen niet worden gedood of verkocht voor commerciële doeleinden of aan handelaren in wilde dieren. Door onderdak te bieden aan gewonde, verwaarloosde en/of verweesde dieren in het wild en dieren te redden van illegale handel en/of uit ongeschikt omstandigheden, kunnen dierentuinen actief bijdragen aan meer dierenwelzijn wereldwijd.

Problemen in Europese dierentuinen

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten de richtlijn voor dierentuinen implementeren. De richtlijn heeft als doel ervoor te zorgen dat dierentuinen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en zich richten op publiekseducatie. Vereisten voor dierentuinen omvatten het voldoen aan de biologische behoeften van dieren en het bijdragen aan soortbehoud, educatie en onderzoek.

In de Europese Unie is in 1999 de Dierentuinrichtlijn aangenomen. Hoewel alle EU-lidstaten de Dierentuinrichtlijn in nationale wetgeving hebben omgezet, wordt deze nog steeds niet door alle lidstaten (volledig) gehandhaafd, zelfs niet jaren na de inwerkingtreding. Dit is te wijten aan lokale autoriteiten die de nationale dierentuinwetgeving in hun land naar eigen goeddunken implementeren. Vaak ontbreekt de knowhow en worden professionele ontwikkelingsmogelijkheden niet geboden aan dierentuinpersoneel. Dit heeft er al toe geleid dat veel dierentuinen in bepaalde landen hun vergunningen verliezen om wilde dieren zoals beren, leeuwen en tijgers te houden. Sommige dierentuinen zijn al jaren gesloten terwijl de dieren er nog zijn en lijden. Andere dierentuinen blijven open, werken zonder vergunning of hebben zelfs een vergunning gekregen ondanks dat ze niet aan de vereisten voldoen.

Een voorbeeld van hoe een dierentuin er niet uit moet zien

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Wat u kunt doen

  • Doe onderzoek voordat u een dierentuin bezoekt: vermijd dierentuinen met slechte huisvesting en verzorging, interacties met wilde dieren of ongecontroleerd fokken
  • Overweeg hoe dieren de dierentuin ervaren: voor u is het een dagbezoek, voor hen is het een leven lang
  • Informeer uzelf: controleer de educatieve en conservatie waarde die de dierentuin biedt
  • Steun dierenmishandeling niet: ga nooit met wilde dieren op de foto en neem nooit deel aan het aaien van de wilde dieren
  • Rapporteer: dien een klacht in over ontoereikende huisvesting en verzorging rechtstreeks bij de dierentuindirectie en de verantwoordelijke (lokale) autoriteiten
  • Blijf de dieren ondersteunen: blijf op de hoogte van projecten om wilde diersoorten in hun thuisland te beschermen en ondersteun ze
Een beer in een kleine kooi

Steun ons werk


Help nu

Deel hier!

Zoek