Doneren
Kalfje

ernstige misstanden op de buffelboerderijen van Italië

Materiaal dat VIER VOETERS werd toegespeeld onthult opnieuw ernstige misstanden in de buffelboerderijen van Italië

24.10.2019

24.10.2019 - De wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS vestigt nogmaals de aandacht op de verschrikkelijke tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn dat nog steeds voorkomt op veel buffelboerderijen in Italië. Nieuw materiaal, dat naar de organisatie is gelekt, toont uitgehongerde en zieke dieren in vuile stallen. Deze omstandigheden schetsen een minder luxe beeld van de wereldwijd populaire kwaliteitskaas, Mozzarella di Bufala Campana DOP '- in het kort buffelmozzarella. Na initiële inspanningen van de industrie om deze situatie te verhelpen, roept VIER VOETERS, als onderdeel van haar buffelmozarella-campagne, nu op tot betere leefomstandigheden voor waterbuffels in Italië en voldoende aandacht voor dierenwelzijnscriteria in de controles.

Sinds VIER VOETERS in 2014 begonnen is met het werk aan de buffelmozzarella, zijn er enkele positieve veranderingen geweest, zoals boerderijen die op eigen initiatief betere woonomstandigheden nastreefden of supermarkten die bij hun leveranciers nieuwe eisen stelden aan dierenwelzijn. Veel Italiaanse buffelboerderijen hebben echter nog steeds een wreed imago: de dieren worden in kleine, vuile stallen gehouden, zonder toegang tot groene weiden. Vaak mist de waterbuffel de mogelijkheid om volgens hun natuurlijke instincten te kunnen baden en af te koelen in water of modder. Sommige dieren waren ernstig ondervoed. . 

“De omstandigheden op de boerderijen zijn schokkend. Supermarkten, handelaren en producenten brengen buffelmozzarella op de markt als een product van hoge kwaliteit. Dan moet de behuizing echter van dienovereenkomstige hoge kwaliteit zijn. We eisen regelmatige en verplichte dierenwelzijnscontroles,” 

zegt Nina Jamal, Head of Farm Animal and Nutrition Campaigns bij VIER VOETERS

Supermarktonderzoek in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland toont vooruitgang
Als onderdeel van een nieuwe enquête in het Duitstalige gebied evalueerde VIER VOETERS in 2019 de maatregelen van 13 supermarktketens. Spar in Oostenrijk, Aldi Süd & Nord in Duitsland en Migros in Zwitserland presteerden het best. ‘Deze supermarkten werken met vooruitstrevende leveranciers die zich houden aan de hoge normen voor dierenwelzijn met betrekking tot buffelmozzarella en laten meerdere keren per jaar controles uitvoeren. Uit lokale omstandigheden blijkt echter dat het houden van buffels nog steeds verre van pico bello is. De dieren hebben voldoende koelfaciliteiten nodig om hun lichaamstemperatuur te regelen, en hoefverzorging mag niet worden verwaarloosd,‘ vertelt Jamal. VIER VOETERS dringt er bij supermarkten en detailhandelaren op aan om hun marktmacht te gebruiken: ze moeten de naleving van bindende criteria voor dierenbescherming eisen, evenals onafhankelijke controles op de veehouderijen en ook zelfstandig inspecties uitvoeren.

Mannelijke kalveren als lastig afvalproduct
Al in augustus 2018 wees een onderzoek van VIER VOETERS in Italië ook op het lijden van de mannelijke buffelkalveren. Als een waardeloos bijproduct beschouwd, worden de jongeren vaak opzettelijk verwaarloosd. Als ze niet sterven als gevolg van de slechte veehouderijomstandigheden, worden ze gemiddeld 30 dagen na de geboorte geslacht. Maar de situatie van mannelijke kalveren verbetert langzaam: volgens een nationale verordening ontvangen boeren nu een kleine premie als ze het kalf naar de slager brengen. Bovendien zorgt een nieuwe checklist van de Italiaanse regering ervoor dat bij de controles rekening wordt gehouden met de speciale dierenwelzijnscriteria voor waterbuffels.

De handel in buffelmelk
74 procent van de ongeveer 400.000 waterbuffels die in Italië leven, worden in Campania gefokt. Er zijn landelijk meer dan 2.200 buffelkwekerijen. De overgrote meerderheid - 77 procent - zijn pure melkproducenten, 14 procent zijn pure vleesproducenten en slechts 9 procent gebruikt de dieren voor zowel melk- als vleesproductie. Buffelmozzarella uit Campania draagt het DOP-zegel (Denominazione di Origine Protetta, beschermde oorsprongsbenaming) en is hét exportproduct van Midden- en Zuid-Italië. De belangrijkste klanten van de luxe kaas zijn Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, de VS, Zwitserland en Spanje.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek