Buffelboerderij

Schokkend onderzoek onthult dieronvriendelijke buffelmozzarella

Dringende oproep voor verandering in de buffelmozzarella-industrie

Buffelmozzarella, een wereldwijd geliefd product, heeft een schaduwzijde die consumenten vaak ontgaat. Niet iedereen is zich bewust van de dieronvriendelijke omstandigheden waaronder deze kaas wordt geproduceerd. In 2014 vroegen we aandacht voor het lot van mannelijke kalveren en de leefomstandigheden van vrouwelijke volwassen buffels. 

Uit vervolgonderzoek blijkt dat jonge buffels mishandeld worden. Ze worden opgesloten in kleine betonnen hokken. Andere buffels staan in vuile stallen met vergroeide hoeven waardoor ze nauwelijks kunnen bewegen en veel pijn lijden. 

Verbetering van leefomstandigheden voor buffels 

De vraag naar buffelmozzarella is de afgelopen jaren sterk gestegen. Hierdoor zijn boerderijen intensiever geworden, maar dat heeft nadelige gevolgen voor het welzijn van de buffels. Ze worden gehouden in stallen die niet geschikt zijn voor hun natuurlijke behoeften. Deze stallen hebben geen daglicht, zijn vaak vies en de buffels staan in hun eigen uitwerpselen. Ook hebben ze beperkte toegang tot grasland dat vaak ook nog overbegraasd is, en er is weinig bescherming tegen de zon en geen mogelijkheid om te baden in water of modder, wat belangrijk is voor hun gezondheid. Daarnaast krijgen de buffels vaak onvoldoende en ongeschikte voeding, waardoor ze ondervoed raken.

Deze slechte omstandigheden hebben ernstige gevolgen voor de buffels. Ze worden ziek en vertonen afwijkend gedrag doordat ze niet goed verzorgd worden, te vroeg van hun moeder worden gescheiden en geïsoleerd worden.

Wij vinden dat het welzijn en de gezondheid van dieren voorop moet staan. Daarom zetten we ons in om de leefomstandigheden van buffels op boerderijen te verbeteren. We pleiten voor betere stallen, meer toegang tot grasland en water, bescherming tegen de zon en mogelijkheden om te baden. Ook willen we ervoor zorgen dat de buffels de juiste voeding krijgen die ze nodig hebben.

Producenten moeten verantwoordelijkheid nemen

Wij vinden dat het welzijn van dieren een prioriteit moet zijn en roepen betrokken partijen op om verantwoordelijkheid te nemen. Meer specifiek vinden we dat producent Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, evenals landbouwverenigingen zoals Coldiretti en Cia - Agricoltori Italiani, hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ervoor zorgen dat buffels onder optimale omstandigheden worden gehouden. We roepen ook het ministerie van Volksgezondheid op om deze kwestie serieus te nemen en de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de buffels te waarborgen.

Ook doen we een beroep op supermarkten en retailers die buffelmozzarella verkopen. We vragen hen om ervoor te zorgen dat hun toeleveringsketen voldoet aan hoge dierenwelzijnsnormen. 

Grote stappen naar beter dierenwelzijn

In de zomer van 2014 onthulden we schokkende beelden uit de Italiaanse provincie Campania. Deze beelden toonden aan dat buffelmozzarella, dat vaak als een hoogwaardig product wordt beschouwd, niet onder de gewenste omstandigheden wordt geproduceerd. Het grootste dierenwelzijnsprobleem betrof de mannelijke kalveren, die bijna direct na hun geboorte werden achtergelaten om te sterven. Om deze misstanden aan te pakken, hebben we in datzelfde jaar een reeks strenge eisen opgesteld. Deze eisen gaan verder dan de regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot het kweken van buffels. We hebben supermarktketens in heel Europa opgeroepen om deze eisen te respecteren bij de inkoop van buffelmozzarella.

De eisen omvatten onder andere het beëindigen van het illegaal doden van mannelijke kalveren, regelmatige audits, passende zorg en diergeneeskundige behandeling, toegang tot modderbaden in de buitenlucht of sproeisystemen en altijd toegang tot schoon drinkwater.

Na onze campagne hebben we veel vooruitgang geboekt. Verschillende supermarkten hebben onze criteria overgenomen en producenten in Italië hebben vrijwillig de leefomstandigheden van de buffels verbeterd. Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor het waarborgen van het welzijn van deze dieren.

Unieke aanpassingen van waterbuffels

Waterbuffels zijn anders dan melkkoeien, maar behoren wel tot dezelfde familie. Omdat waterbuffels uit warme gebieden komen, hebben ze speciale aanpassingen aan dat klimaat. Ze hebben een donkere huid die ze beschermt tegen de zon en minder dik haar, zodat ze beter warmte kunnen verliezen. Buffels zweten niet veel, dus kunnen ze niet zo goed afkoelen door verdamping. Ze ademen ook niet zo efficiënt als koeien om warmte kwijt te raken. Daarom rollen buffels zich graag in modder om af te koelen. Dit zorgt ervoor dat hun huid beter doorbloed wordt en ze de warmte kwijtraken.

Deel hier!

Zoek