Veetransport

Verre veetransporten

Dieren lijden door slechte omstandigheden tijdens vervoer

Elk jaar worden er binnen de Europese Unie (EU) en naar andere landen meer dan een miljard pluimvee en 37 miljoen andere dieren zoals varkens, schapen, geiten en paarden over de grenzen vervoerd. Dit leidt tot ernstige problemen op het gebied van dierenwelzijn. De dieren hebben te maken met lange transporttijden en slechte omstandigheden tijdens het vervoer. Vooral dieren die op weg zijn naar het slachthuis worden vaak dagenlang onderweg gehouden onder dieronvriendelijke omstandigheden. Hierdoor lopen de dieren verwondingen op en sommigen overlijden zelfs. Bovendien worden veel dieren gefokt en geslacht op verschillende locaties, waardoor de totale transporttijd voor elk dier langer wordt gemaakt. 

Veetransport: de cijfers

De hoeveelheid dieren die jaarlijks levend vervoerd worden

0 miljard

pluimvee

0 miljoen

varkens

0 miljoen

runderen

0 miljoen

schapen en geiten

Cattle on a truck

Teken tegen verre veetransporten


Help ons het wrede vervoer van levende dieren te stoppen

teken onze petitie

Wat wij doen om deze gruwelijke veetransporten tegen te gaan 

Samen met andere dierenwelzijnsorganisaties lobbyen we op Europees niveau, niet alleen voor de herziening van de EU-regelgeving voor dierenvervoer, maar vooral voor de consequente toepassing ervan. 

De regeringen van Duitsland, Nederland en Denemarken hebben de Europese Commissie al opgeroepen om de EU-wetgeving voor dierenvervoer (Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad) te herzien. Zweden heeft ook deelgenomen aan de wijziging ervan.  

In december 2023 kwam de Europese Commissie met voorstellen voor aanpassingen aan de huidige wetten voor verre veetransporten. Er werden verschillende problemen erkend, maar toch ontbrak het bij de voorstellen ook nog veel om de huidige problemen echt goed aan te pakken in de mate die nodig is. De voorstellen gaan nog langs de Raad van de EU (lidstaten) en het Europees Parlement. We blijven aandringen op het belang van het nog kritischer kijken naar dierenwelzijnskwesties. 

Wat kan jij doen?

  • Vervang vaker vlees en dierlijke producten voor plantaardige alternatieven. Jouw koopgedrag en eetkeuzes bepalen namelijk hoe dieren worden gefokt en behandeld. 
  • Let er bij het kopen van vlees op dat het dier afkomstig is uit Nederland. Zo kunnen de verre veetransporten namelijk zoveel mogelijk worden voorkomen. 
  • Steun ons werk en teken bijvoorbeeld onze petitie! Zo maken we samen een einde aan deze gruwelijkheden.  

Deel hier!

Zoek