Veetransport

Transport van levende dieren in Europa 

Teken onze petitie tegen de wrede veetransporten 

Life cattle tranport at the border

sTOP transporten van levende dieren

#StopTheTrucks

teken de petitie
Sheep inside a transport truck parked at the border

Stop de trucks

Help ons een einde te maken aan wrede veetransporten

Teken de petitie!

Transport van levende dieren in Europa 

Jaarlijks worden meer dan een miljard pluimvee en 37 miljoen levende runderen, varkens, schapen, geiten en paarden over de grenzen binnen de EU en naar derde landen vervoerd. Dit gebeurt nu!

Snelle feiten

Wat je moet weten over het transport van dieren in Europa

Hoe lijden dieren tijdens transporten?

Met name dieren die bestemd zijn om te worden geslacht worden vaak enkele dagen en weken onder rampzalige omstandigheden vervoerd. Talloze dieren lopen ernstige verwondingen op en regelmatig sterven er dieren tijdens de reizen een martelende dood. Ook worden er dieren die bestemd zijn voor fokdoeleinden vervoerd en lijden onder de verschrikkelijke omstandigheden tijdens deze reizen die vaak meerdere dagen en zelfs weken duren.

Daarnaast worden er op verschillende locaties veel dieren gefokt, gehouden en geslacht, wat resulteert in de diverse reizen die een dier tijdens zijn leven moet ondergaan.

De volgende klachten vinden regelmatig plaats tijdens transport van levende dieren over lange afstanden over de weg:

 • De maximale beladingsdichtheid wordt overschreden en dieren mogen niet in een normale positie rusten.
 •  Onvoldoende hoogte in voertuigen, vooral tijdens transport van vee in dubbeldekkers.
 •  De toegestane transporttijd wordt overschreden en wettelijk verplichte rustpauzes vinden niet plaats.
 • Ongeschikte laadbruggen (bijv. te steil, glad).
 • Transportvoertuigen die niet over de geschikte uitrusting voor het voeren en drenken beschikken (vooral bij het vervoer van jonge, niet-gespeende dieren).
 • Vervoer van dieren die ongeschikt zijn voor vervoer (zieke dieren en die met gebroken ledematen), vervoer van hoogzwangere dieren.
 • Gevechten in de voertuigen tussen dieren afkomstig uit verschillende stallen.
 • Ruwe behandeling van dieren tijdens het laden en lossen, wat leidt tot angst en ernstig letsel bij de dieren.
 • Slecht opgeleid personeel, slecht betaalde chauffeurs, roekeloos rijden.
  Ontbrekende controleposten (ruststations) in derde landen om wettelijk verplichte rustpauzes mogelijk te maken.
  De temperatuurgrenzen in het voertuig worden overschreden (> 30 ° C en <5 ° C), de dieren lijden aan hitte en kou, talrijke dieren sterven door een zonnesteek of vriezen dood.
 • Een lege of bevroren watervoorziening leidt tot ernstig leed en sterfgevallen.

Waarom gebeurt het nog steeds?

De overheidsregels en inspecties zijn ontoereikend! Er is een enorm gebrek aan controles en sancties. De toch al zwakke EU-verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens transport wordt regelmatig geschonden. De weinige ruststops die wettelijk verplicht zijn in de verordening en de maximale beladingsdichtheid op de voertuigen worden continu genegeerd.

Er zijn onmiddellijke maatregelen en een wetswijziging nodig om de dieren te beschermen!

Wat doet VIER VOETERS?

✔   Op Europees niveau vragen we om een herziening van de zwakke EU-verordening 1/2005 om een einde te maken aan de wrede langeafstandstransporten van levende dieren.

✔   Als eerste stap roepen we op tot ten minste volledige naleving van de bestaande regelgeving en de daaruit voortvloeiende sancties wanneer inbreuken duidelijk zijn.

✔   In de onlangs gepubliceerde strategie ‘Farm 2 Fork’ heeft de Commissie een herziening van de vervoersverordening aangekondigd. Dit is een langverwachte stap en we willen ervoor zorgen dat de wetgeving zodanig verandert dat de wrede transporten van levende dieren in derde landen niet meer mogelijk zijn.

Hoe kan jij helpen?

✔   Je koopgedrag en voedselkeuze bepalen dagelijks hoe dieren worden gehouden en behandeld. Geef te kennen tegen transport van levende dieren te zijn door zo vaak mogelijk vlees en dierlijke producten te vervangen door plantaardige alternatieven.

✔   Zorg er bij het kopen van vlees altijd voor dat het dier is geboren, opgegroeid en geslacht in je eigen land om transporten over lange afstanden te voorkomen.

✔  Steun ons werk: VIER VOETERS roept op tot herziening van de transportregelgeving om de wrede transporten te beëindigen en eist onmiddellijke actie om de ergste dierenwelzijnsproblemen aan te pakken. 

VIER VOETERS eist:

✔   Beëindig transport over lange afstanden

✔   Exportverbod voor levende dieren naar derde landen

✔   Maximale transportduur van 8 uur (4 uur voor pluimvee)

✔   Slachten van dieren in het dichtstbijzijnde slachthuis

✔   Een herziening van de EU-transportverordening 1/2005 om een einde te maken aan de wrede langeafstandstransporten van levende dieren

✔   Transport van vlees en sperma in plaats van levende dieren

✔   Versterking van de controles op het vervoer van levende dieren

✔   Meer sancties bij inbreuken

✔   Geen goedkeuringen van dierentransporten door veterinaire autoriteiten, waar uit de transportplanning al blijkt dat niet aan dierenwelzijns-voorschriften kan worden voldaan

✔   Transportverbod naar landen die niet eens voldoen aan de OIE-normen

✔   Eigen veehouderij in derde landen in plaats van fokdieren uit de EU te importeren

Cattle on a truck

Verander miljoenen levens

Help ons het wrede transport van levende dieren te stoppen

teken onze petitie

laatste nieuws & Updates

Schapen gered door VIER VOETERS

Geredde schapen van gekapseisd schip krijgen nieuw thuis

De 180 overlevende schapen krijgen een tweede kans 


Meer
Kalfje

Ernstige misstanden op de buffelboerderijen van Italië

Materiaal dat VIER VOETERS werd toegespeeld onthult opnieuw ernstige misstanden in de buffelboerderijen van Italië


Meer

Zoek