Vleesrunderen

HET LEVEN VAN VLEESkoeien

Rosbief- en kalfsschnitzel: het verborgen leed van vleeskoeien in de vleesindustrie 

Koeien hebben sterke persoonlijkheden en emoties. Ze leven in kuddes met duidelijke rangordes. Onder natuurlijke omstandigheden grazen ze het grootste deel van de tijd en leggen ze enkele kilometers per dag af. Koeien kunnen wel 20 jaar oud worden, maar in de vee-industrie worden ze gemiddeld geslacht op 18 maanden leeftijd.

Hoe koeien lijden voor de vleesproductie

Er zijn bijna 64 miljoen vleeskoeien in de Europese Unie. Helaas hebben de meeste van deze dieren geen toegang tot weilanden en staan ze in overvolle stallen. Een meststier, die ongeveer 700 kilo weegt aan het einde van zijn mestperiode, heeft meestal maar twee tot drie vierkante meter ruimte.

Vleeskoeien worden vaak gehouden op roostervloeren zonder strooisel en zonder aparte ligplaatsen. Dit leidt tot ontstekingen aan gewrichten en hoeven, eeltplekken en kreupelheid, wat veel voorkomende zichtbare ziektes zijn bij ongeschikte veehouderij.

Door gebrek aan stimulatie en beweging, samen met een ongeschikt dieet voor herkauwers, kunnen verschillende gedrags- en fysiologische problemen ontstaan. Het likken van metalen staven en het rollen van tongen zijn enkele van de onnatuurlijke gedragingen die voorkomen.

Veel meststieren worden ook hun hele leven vastgebonden met een ketting. Hoewel het vastbinden van andere diersoorten al lang verboden is, is het nog steeds toegestaan bij koeien, omdat veel kleine en middelgrote bedrijven zich geen box kunnen veroorloven en zouden moeten stoppen als het vastbinden verboden wordt.

Een compromis is dat de dieren overdag in een ren of weiland kunnen zijn en 's nachts vastgebonden staan in de stal. Dit beperkt echter hun natuurlijke gedragingen zoals beweging, sociaal gedrag en comfortabel rusten. Ze hebben geen keuzes voor hun dagelijkse behoeften, kunnen geen sociale partners kiezen en zijn constant blootgesteld aan hun beperkte leefomgeving. Dit heeft allemaal ernstige negatieve effecten op hun welzijn.

Diervriendelijk mestvee

Bij intensieve vetmesting hebben vleesrunderen meestal geen toegang tot de weide. Maar het kan anders. De meest diervriendelijke aanpak is het houden van mestvee in kuddes in verschillende gebieden, met dagelijkse vrije toegang en minstens 90 dagen per jaar weidegang. Sommige boeren laten hun vee zelfs bijna het hele jaar buiten grazen.

We dringen aan op een einde van de dieronvriendelijke handelingen die angst, pijn en leed veroorzaken bij dieren. Deze handelingen schaden het immuunsysteem, verstoren de hersenfunctie en veranderen het natuurlijke gedrag van dieren.

Belangrijke maatregelen die moeten worden genomen zijn:

  • Verbod op pijnlijke verminkingen
  • Vermijden van zeer intensieve krachtvoeding
  • Niet toestaan van volledig roostervloeren
  • Verbod op fokken voor extreme prestaties, waarbij het welzijn van het dier voorop moet staan 

Daarnaast promoten we het zogeheten 3V-principe voor ons eigen consumptiegedrag:

  • Probeer wat minder vlees en andere dierlijke producten te eten
  • Kies voor  van de consumptie van vlees en andere dierlijke producten
  • Kiezen voor voedingsmiddelen en producten die afkomstig zijn van dieren die onder betere omstandigheden worden gehouden
  • Vervang vlees, eieren en andere dierlijke producten eens voor plantaardige alternatieven
Koeientransport

HELP ONS MET HET STOPPEN VAN LEVENDE DIERENTRANSPORTEN


teken nu

Deel hier!

Zoek