Koeien in wei

Rapport dierwaardige veehouderij

Veehouderij waar dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen 

23.1.2023
Rapport: A life worth living

Rapport: A life worth living

Lees hier het rapport over een dierwaardige veehouderij, wat gemaakt is in samenwerking met verschillende andere partijen.

We zetten ons in voor een diervriendelijke veehouderij in Nederland. Dit betekent dat we streven naar een veehouderij waar dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, volgens de 'zes leidende principes voor een diervriendelijke veehouderij'. Gelukkig passen al verschillende veehouders in Nederland deze principes toe. Deze vooruitstrevende boeren spelen een sleutelrol in de overgang naar een diervriendelijke veehouderij en wij waarderen hen enorm.

Samenwerken met vooruitstrevende boeren

Om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te laten zien hoe Nederland de omslag naar een diervriendelijke veehouderij kan maken, hebben we het rapport 'A life worth living - vanuit de boer bezien' opgesteld. Hierin geven we zeven duidelijke adviezen om dit doel te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het samenwerken met deze vooruitstrevende boeren om obstakels in de overgang in kaart te brengen en een eerlijk speelveld te creëren, zodat ook duurzame, diervriendelijke boeren een gezonde economische positie krijgen.

In 2021 is de 'Wet Dieren' in Nederland gewijzigd. Sindsdien is het verplicht dat de veehouderij diervriendelijk is en dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt samen met verschillende belanghebbenden, waaronder de Dierencoalitie waar VIER VOETERS lid van is, om een heldere definitie van een diervriendelijke veehouderij vast te stellen. Wij volgen dit proces nauwlettend en zorgen ervoor dat de definitie niet wordt bepaald door de landbouwindustrie, maar dat de wetenschappelijke definitie leidend blijft.

*De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van zeventien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De organisaties hebben een gezamenlijke achterban van meer dan een half miljoen leden en donateurs. 

De zes leidende principes

Hieronder leggen we kort uit wat de zes leidende principes - voor een dierwaardige veehouderij - uit het rapport inhouden.

1. Erkenning intrinsieke waarde dier

+

Erkenning intrinsieke 
waarde dier


Respect hebben voor de eigenwaarde van het dier als wezen met gevoel dat pijn en plezier kan ervaren.

×

2. Goede voeding

+

Goede voeding


Ervoor zorgen dat het dier voldoende water en voer van goede kwaliteit krijgt.

×

3. Goede omgeving

+

Goede omgeving


Een comfortabele en veilige leefomgeving met een goed klimaat bieden. 

×

4. Goede gezondheid

+

Goede gezondheid


De goede gezondheid van het dier borgen en pijn voorkomen.

×

5. Natuurlijk gedrag

+

Natuurlijk gedrag


Voldoende mogelijkheden geven om natuurlijke gedragingen te vertonen en behoeften te vervullen. 

×

6. Positieve emotionele toestand

+

Positieve emotionele toestand


Het dier moet in staat zijn om te reageren op een veranderende sociale en fysieke omgeving.

×

Deel hier!

Zoek