Koeien in verre veetransport

Veetransport over lange afstanden  

Veelgestelde vragen en Antwoorden 

13.1.2022

Waarom worden dieren over lange afstanden vervoerd?

Verre veetransporten vinden uitsluitend plaats vanwege commerciële doeleinden. 

Om de intensieve veehouderij in stand te houden zijn veel veebedrijven zich gaan specialiseren in een bepaald onderdeel van de vee-industrie, zoals het fokken of slachten van dieren. Dieren worden nu eerst van fokbedrijven naar vetmestbedrijven vervoerd en vervolgens naar het slachthuis. Daarnaast worden veel dieren naar andere landen vervoerd waar slachten goedkoper is, zo worden de productiekosten zo laag mogelijk gehouden.  

Dieren die naar landen buiten Europa worden vervoerd, worden daar vaak op gruwelijke wijze geslacht; ze worden niet verdoofd, worden in hun ogen geprikt en de pezen van hun poten worden doorgesneden. Vervolgens worden ze ondersteboven opgehangen en wordt hun keel opengesneden met een mes. Soms kan het tot wel 30 minuten duren voordat een dier hieraan overlijdt.   

VIER VOETERS dringt aan op een verbod op het vervoer van levende dieren naar landen buiten de EU. 

 Waarom worden dieren levend vervoerd? 

Veel landen profiteren van de handel in levende dieren. Zo worden koeien geïmporteerd om geld te verdienen aan hun melk of hun jong. Maar in werkelijkheid worden veel van de dieren direct na aankomst geslacht. Een andere reden voor het vervoeren van levende dieren is het ritueel kunnen slachten zonder verdoving.

Waar vinden verre veetransporten plaats?

Veetransporten komen overal ter wereld voor, maar de EU is de grootste exporteur van levende dieren.  

Een aantal landen heeft de export van levende dieren of bepaalde soorten dieren al verboden. Zo heeft Nieuw-Zeeland onlangs het transport van fokdieren verboden. Daarnaast hebben Nederland, Duitsland en Luxemburg gepleit voor een verbod op alle langeafstandstransporten naar landen buiten de Europese Unie.  

Binnenkort wordt de vervoerswetgeving op Europees Niveau herzien. Wij dringen aan op een verbod op de export van levende dieren over weg en zee.  

Welke en hoeveel dieren worden over lange afstanden vervoerd? 

Elk jaar worden ruim 1,5 miljard pluimveedieren, zoals kippen en kalkoenen, en meer dan 49 miljoen runderen, varkens, schapen, geiten en paarden binnen de EU vervoerd. Daarnaast worden ook nog zo'n 200 miljoen pluimveedieren en 4,5 miljoen runderen, varkens, schapen, geiten en paarden naar landen buiten de EU vervoerd.  

 Waarom worden er zoveel kalveren over verre afstanden vervoerd? 

Om melk te kunnen geven, moeten koeien een kalfje krijgen. Daarom worden koeien vaak jaarlijks geïnsemineerd. De mannelijke kalveren die worden geboren zijn waardeloos voor de zuivelindustrie omdat zij geen melk geven. Deze kalveren worden meestal vetgemest voor hun vlees. Nederland is gespecialiseerd in het vetmesten van kalveren, daarom worden veel kalveren vanuit andere landen hiernaartoe gebracht.  

Naast de import in Nederland worden elk jaar honderdduizenden kalveren naar andere landen of tussen andere landen over lange afstanden vervoerd. De meeste zijn pas 14 dagen oud wanneer ze worden vervoerd en ze lijden verschrikkelijk. Kalveren mogen tot 19 uur zonder pauze worden vervoerd en krijgen vaak niks te eten of drinken. Veel dieren worden ziek of overlijden tijdens de reis. De dieren die de horrortransporten overleven worden bij aankomst geslacht. Of nog erger: vetgemest en vervoerd naar een volgend land om daar op brute wijze geslacht te worden.  

Hoe lang mogen dieren worden vervoerd? 

Dieren zijn soms dagen- of wekenlang onderweg. Varkens mogen tot 24 uur zonder pauze worden vervoerd en runderen tot 29 uur met een pauze van een uur. Het vervoer van pluimvee en konijnen is beperkt tot 12 uur. Na 24 uur rust kan deze periode worden herhaald, zodat de transporten meerdere dagen of zelfs weken kunnen duren.  

Veetransporten via zee kunnen wekenlang duren omdat er geen plaatsen zijn waar de dieren kunnen worden uitgeladen om uit te rusten. 

De huidige regels beschermen de dieren niet tegen lijden en moeten worden herzien. VIER VOETERS pleit voor een maximale transporttijd van acht uur voor runderen, varkens, schapen en geiten, vier uur voor pluimvee en konijnen en een verbod op het vervoer van niet-gespeende dieren die nog afhankelijk zijn van melk. 

Lijden dieren tijdens verre veetransporten?

Ja, dierenwelzijn is nauwelijks een factor bij verre veetransporten. De dieren lijden vreselijk; ze zitten op elkaar gepropt en krijgen vaak niets te eten of drinken. Veel dieren raken zo uitgeput dat ze tijdens de reis overlijden. Vooral veel kippen, kalkoenen, varkens en jonge dieren overleven de transporten niet.  

Daarnaast vinden er ook regelmatig rampen plaats bij verre veetransporten. In maart 2021 zaten ruim 2.600 runderen drie maanden lang vast op een Spaans schip, omdat ze bij alle havens werden geweigerd uit angst voor het blauwtongvirus. Bijna 200 dieren stierven op zee. Het schip keerde uiteindelijk terug naar Spanje, waar de rest van de dieren werden gedood.  

VIER VOETERS roept op tot een verbod op verre veetransporten, transporten naar derde landen en transporten via zee. 

Worden transporten van levende dieren gecontroleerd?

De bestaande vervoerswetgeving wordt niet voldoende gehandhaafd en er is een groot gebrek aan controles. Voor elk transport van meer dan acht uur is toestemming nodig. Maar wanneer de controles niet goed worden uitgevoerd, krijgen ook transporten die niet voldoen aan de eisen goedkeuring om te reizen. 

Wanneer dieren worden vervoerd naar landen buiten de EU vinden er helemaal geen controles meer plaats. Deze landen geven aan hoeveel dieren de eindbestemming bereiken en in welke omstandigheden ze verkeren, maar er wordt geen officiële veterinaire controle gedaan. Daarom eist VIER VOETERS een verbod op het vervoer van levende dieren naar landen buiten Europa.   

 Mogen levende dieren bij hoge temperaturen worden vervoerd?

Levende dieren mogen niet over de weg worden vervoerd wanneer de temperatuur in het voertuig hoger is dan 30°C of lager dan 5°C.  Dit geldt voor de hele reis tot aan de eindbestemming. Helaas wordt deze regel regelmatig overtreden.  

Bij vervoer over zee moet ook rekening worden gehouden met de temperatuurgrens. Op de schepen zijn de temperaturen en de vochtigheidsgraad vaak erg hoog, wat leidt tot immens dierenleed. Eenmaal aan boord kunnen de dieren tussentijds niet meer worden uitgeladen. 

Veel dieren zoals legkippen, vleeskuikens, runderen en varkens overlijden tijdens het transport vanwege blootstelling aan extreme temperaturen.  

Sterven veel dieren tijdens veetransporten?

Ja, veel dieren sterven tijdens en na transporten door uitdroging, uitputting, blootstelling aan extreme temperaturen of als gevolg van infecties. 

 Wat doet VIER VOETERS om verre veetransporten te stoppen?

VIER VOETERS voert campagne tegen verre veetransporten op nationaal én op EU- niveau.  

In Duitsland heeft VIER VOETERS 21 juridische klachten ingediend omdat er regelmatig transporten naar landen buiten de EU werden goedgekeurd die niet voldeden aan de wetgeving. Als gevolg hiervan zijn de meeste Duitse deelstaten gestopt met het goedkeuren van transporten naar dergelijke landen.  

Op Europees niveau volgt VIER VOETERS de onderzoekscommissie. Momenteel wordt de transportwetgeving herzien en zetten we ons in voor:  

  • Een verbod op verre veetransporten;  
  • Een verbod op export naar landen buiten de EU over de weg en over zee; 
  • Een verbod op transporten van niet-gespeende dieren; 
  • Het transport van vlees en genetisch materiaal in plaats van levende dieren; 
  • Een maximale transportduur voor pluimvee en konijnen van vier uur en voor volwassen dieren van acht uur; 
  • Strengere temperatuurlimieten per diersoort; 

Wat heeft VIER VOETERS tot nu toe bereikt in de strijd tegen verre veetransporten?

Nederland is in mei 2020 gestopt met het transport van levende dieren naar landen buiten de EU die een rustperiode in die landen vereisen. De meeste Duitse deelstaten zijn gestopt met het goedkeuren van transporten van levende dieren naar landen buiten de EU. Daarnaast hebben Nederland, Luxemburg en Duitsland in juni 2021 opgeroepen tot een verbod op langeafstandstransporten naar landen buiten de EU. 

Ook is er een onder­zoeks­com­missie opgericht die handhavingsproblemen onderzoekt en aanbevelingen zal doen voor de herziening van de vervoerswetgeving in de Europese Unie.

Wat is het alternatief voor verre veetransporten?

In de handel met landen buiten de EU kunnen vlees, karkassen en genetisch materiaal worden gebruikt in plaats van levende dieren. Ook kunnen dieren lokaal worden gefokt en geslacht en zijn verre veetransporten overbodig. 

Daarnaast helpt het als we ons eetpatroon veranderen en daarmee het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt verminderen. Hoe minder zuivel, eieren en vlees wordt geconsumeerd, des te minder dieren er worden gefokt, vervoerd en geslacht.

Wat kan ik doen om verre veetransporten te stoppen?

Teken onze petitie om veetransport over lange afstanden te stoppen en deel onze berichten op Facebook om bewustwording te vergroten.  

Of kies eens vaker voor plantaardige alternatieven in plaats van dierlijke producten. 

varkens in veetransporten

Stop verre veetransporten

Teken vandaag!

Zoek