Koeien in verre veetransport

Veetransport over lange afstanden  

Veelgestelde vragen en antwoorden  

13.1.2022

Waarom worden dieren over lange afstanden vervoerd?

Verre veetransporten vinden uitsluitend plaats vanwege commerciële doeleinden. 

Om de intensieve veehouderij in stand te houden zijn veel veebedrijven zich gaan specialiseren in een bepaald onderdeel van de vee-industrie, zoals het fokken of slachten van dieren. Dieren worden nu eerst van fokbedrijven naar vetmestbedrijven vervoerd en vervolgens naar het slachthuis. Daarnaast worden veel dieren naar andere landen vervoerd waar slachten goedkoper is, zo worden de productiekosten zo laag mogelijk gehouden.  

Dieren die naar landen buiten Europa worden vervoerd, worden daar vaak op gruwelijke wijze geslacht; ze worden niet verdoofd, worden in hun ogen geprikt en de pezen van hun poten worden doorgesneden. Vervolgens worden ze ondersteboven opgehangen en wordt hun keel opengesneden met een mes. Soms kan het tot wel 30 minuten duren voordat een dier hieraan overlijdt.   

VIER VOETERS dringt aan op een verbod op het vervoer van levende dieren naar landen buiten de EU. 

Waarom worden dieren levend vervoerd? 

In veel landen verdienen ze geld door dieren te kopen en verkopen. Zo worden koeien geïmporteerd om geld te verdienen aan hun melk of kalf. Maar in werkelijkheid worden veel van de dieren direct na aankomst geslacht. Een andere reden om dieren te vervoeren, is om ze zonder verdoving ritueel te slachten.

Waar vinden verre veetransporten plaats?

Over de hele wereld worden dieren vervoerd, maar in de Europese Unie (EU) worden de meeste levende dieren geëxporteerd.

Sommige landen hebben al besloten dat ze geen levende dieren of bepaalde soorten dieren meer willen exporteren. Bijvoorbeeld, Nieuw-Zeeland heeft recentelijk gezegd dat ze geen fokdieren meer willen vervoeren. Nederland, Duitsland, en Luxemburg willen een verbod op het vervoeren van dieren over lange afstanden naar landen buiten de EU.

Binnenkort gaan ze de regels voor het vervoeren van dieren op Europees niveau onder de loep nemen. Wij dringen aan op een verbod op de export van levende dieren over weg en zee.

Welke en hoeveel dieren worden over lange afstanden vervoerd? 

Elk jaar worden er heel veel dieren vervoerd. We zetten de cijfers voor je op een rijtje: 

 • Ruim 1,5 miljard pluimveedieren, zoals kippen en kalkoenen worden binnen de EU vervoerd
 • Meer dan 49 miljoen runderen, varkens, schapen, geiten en paarden binnen de EU vervoerd
 • Daarnaast worden ook nog zo'n 200 miljoen pluimveedieren en 4,5 miljoen runderen, varkens, schapen, geiten en paarden naar landen buiten de EU vervoerd.  

Waarom worden er zoveel kalveren over verre afstanden vervoerd? 

Om melk te kunnen geven, moeten koeien een kalfje krijgen. Daarom worden koeien vaak jaarlijks geïnsemineerd. De mannelijke kalveren die worden geboren zijn waardeloos voor de zuivelindustrie omdat zij geen melk geven. Deze kalveren worden meestal vetgemest voor hun vlees. Nederland is gespecialiseerd in het vetmesten van kalveren, daarom worden veel kalveren vanuit andere landen hiernaartoe gebracht.  

Naast de import in Nederland worden elk jaar honderdduizenden kalveren naar andere landen of tussen andere landen over lange afstanden vervoerd. De meeste zijn pas veertien dagen oud wanneer ze worden vervoerd en ze lijden verschrikkelijk. Kalveren mogen tot negetien uur zonder pauze worden vervoerd en krijgen vaak niks te eten of drinken. Veel dieren worden ziek of overlijden tijdens de reis. De dieren die de horrortransporten overleven worden bij aankomst geslacht. Of nog erger: vetgemest en vervoerd naar een volgend land om daar op brute wijze geslacht te worden.  

Hoe lang mogen dieren worden vervoerd? 

Dieren worden soms dagenlang of zelfs wekenlang onderweg vervoerd. 

 • Varkens mogen maximaal 24 uur reizen zonder pauze
 • Runderen mogen tot 29 uur reizen met een pauze van een uur
 • Voor pluimvee en konijnen is de limiet 12 uur

Na 24 uur rust kunnen ze weer worden vervoerd, wat betekent dat de reizen meerdere dagen of zelfs weken kunnen duren

Transport over zee kan nog langer duren, omdat er geen plek is om de dieren tussendoor te laten rusten.

De huidige regels beschermen de dieren niet goed genoeg en moeten worden aangepast. Wij pleiten voor een maximale transporttijd van acht uur voor runderen, varkens, schapen en geiten, vier uur voor pluimvee en konijnen, en het verbieden van het transport van jonge dieren die nog afhankelijk zijn van melk. 

Lijden dieren tijdens verre veetransporten?

Dierenwelzijn is bij verre veetransporten bijna geen aandachtspunt. De dieren lijden onnodig. Ze worden opeengepakt en krijgen vaak geen eten of drinken. Veel dieren raken zo uitgeput dat ze tijdens de reis overlijden. Vooral veel kippen, kalkoenen, varkens en jonge dieren overleven de transporten niet.

Af en toe gebeuren er rampen tijdens verre veetransporten. In maart 2021 zaten meer dan 2.600 runderen drie maanden vast op een Spaans schip, omdat alle havens ze weigerden uit angst voor het blauwtongvirus. Bijna 200 dieren stierven op zee. Het schip keerde uiteindelijk terug naar Spanje, waar de rest van de dieren werden gedood.

VIER VOETERS roept op tot een verbod op verre veetransporten, transporten naar derde landen en transporten via zee. 

Worden transporten van levende dieren gecontroleerd?

De huidige regels voor het vervoer van dieren worden niet goed genoeg nageleefd en er is een tekort aan controles. Volgens de regels is er toestemming nodig voor elk dierentransport dat langer duurt dan acht uur. Maar als de controles niet goed worden uitgevoerd, kunnen zelfs transporten die niet aan de regels voldoen toch doorgaan.

Als dieren worden vervoerd naar landen buiten de Europese Unie, zijn er helemaal geen controles meer. Deze landen melden wel hoeveel dieren op hun bestemming aankomen en in welke toestand ze verkeren, maar er vindt geen officiële veterinaire inspectie plaats. Daarom roepen we op tot een verbod op het vervoer van levende dieren naar landen buiten Europa.

Mogen levende dieren bij hoge temperaturen worden vervoerd?

Levende dieren mogen niet worden vervoerd over de weg als het te warm is (boven de 30°C) of te koud (onder 5°C) in het voertuig. Dit geldt voor de hele reis tot ze op hun eindbestemming zijn. Jammer genoeg houden niet alle vervoerders zich aan deze regel.

Bij het vervoer over zee moet ook rekening gehouden worden met de temperatuur. Op schepen kan het erg warm en vochtig zijn, wat vreselijk lijden voor de dieren veroorzaakt. Eenmaal aan boord kunnen de dieren niet meer worden uitgeladen totdat ze op hun bestemming zijn.

Veel dieren, zoals legkippen, vleeskuikens, runderen en varkens, sterven tijdens het transport omdat ze worden blootgesteld aan extreme temperaturen.

Sterven veel dieren tijdens veetransporten?

Ja, veel dieren sterven tijdens en na transporten door uitdroging, uitputting, blootstelling aan extreme temperaturen of als gevolg van infecties. 

Wat doen jullie om verre veetransporten te stoppen?

We voeren campagne tegen langeafstand veetransporten. Dit doen we in Nederland en in de EU. 

In Duitsland heeft VIER VOETERS 21 juridische klachten ingediend omdat er vaak toestemming werd gegeven voor transporten naar landen buiten de EU die niet aan de wet voldeden. Als resultaat van onze acties zijn de meeste Duitse deelstaten gestopt met het goedkeuren van transporten naar deze landen.

Op Europees niveau houden we de onderzoekscommissie in de gaten. Momenteel wordt de wetgeving voor dierentransport herzien en zetten we ons in voor:  

 • Een verbod op verre veetransporten;
 • Een verbod op export naar landen buiten de EU over de weg en over zee;
 • Een verbod op transporten van niet-gespeende dieren;
 • Het transport van vlees en genetisch materiaal in plaats van levende dieren;
 • Een maximale transportduur voor pluimvee en konijnen van vier uur en voor volwassen dieren van acht uur;
 • Strengere temperatuurlimieten per diersoort;

Wat hebben jullie tot nu toe bereikt in de strijd tegen verre veetransporten?

Nederland is sinds mei 2020 gestopt met het transport van levende dieren naar landen buiten de Europese Unie (EU) waar dieren een rustperiode nodig hebben. De meeste Duitse deelstaten zijn ook gestopt met het goedkeuren van transporten van levende dieren naar niet-EU-landen. Bovendien hebben Nederland, Luxemburg en Duitsland in juni 2021 opgeroepen tot een verbod op langeafstandstransporten van dieren naar landen buiten de EU.

Daarnaast is er een onderzoekscommissie opgericht die problemen met handhaving onderzoekt en aanbevelingen zal doen voor herzieningen van de wetgeving over het vervoer van dieren in de Europese Unie.

Zijn er alternatieven voor verre veetransporten?

In de handel met landen buiten de EU kunnen we in plaats van levende dieren ook delen zoals vlees, karkassen en genetisch materiaal verhandelen. Ook kunnen dieren lokaal/ter plaatse gefokt en geslacht worden, zodat lange afstand transport van dieren niet nodig is.

Wat dit betekent, is dat we minder dieren hoeven te verplaatsen voor handel. We kunnen delen van dieren verhandelen in plaats van hele dieren. Dit is beter voor dierenwelzijn en het vermindert de stress en het lijden van dieren tijdens transport.

Daarnaast kunnen we helpen door iets anders te eten. Als we minder zuivel, eieren en vlees eten, worden er minder dieren gefokt, vervoerd en geslacht voor voedsel. Het is een manier om het aantal dieren dat wordt gebruikt voor consumptie te verminderen en daarmee de impact op dieren en het milieu te verminderen.

Wat kan ik doen om verre veetransporten te stoppen?

Teken onze petitie om veetransport over lange afstanden te stoppen en deel onze berichten op Facebook om bewustwording te vergroten.  

Je kan ook een steentje bijdragen door iets vaker te kiezen voor plantaardige alternatieven in plaats van dierlijke producten. 

varkens in veetransporten

Stop verre veetransporten


Teken vandaag!

Deel hier!

Zoek