Doneren
Beer Dushi

Kogeldeeltjes ontdekt in driepotige beer

Na redding uit de Albanese horror zoo vond VIER VOETERS in Duitsland een nieuw thuis voor Dushi 

11.9.2019

In April this year, after years of suffering, bear Dushi found a new home at BEAR SANCTUARY Müritz, an animal welfare project of FOUR PAWS in northern Germany. In October 2018, the global animal welfare organisation rescued three-legged Dushi from a neglected zoo in Albania, which made international headlines. During a recent routine vet check at the bear sanctuary, a shocking discovery was made: Bullet particles from a rifle were found in Dushi’s front leg and stump.

Na jaren van lijden vond beer Dushi in april van dit jaar een nieuw thuis in BERENWOUD Müritz, een dierenwelzijnsproject van VIER VOETERS in Noord-Duitsland. In oktober 2018 heeft de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie de driepotige Dushi gered uit een verwaarloosde dierentuin in Albanië en haalde daarmee de internationale krantenkoppen. Tijdens een recente routinematige dierenartscontrole in het berenreservaat werd een schokkende ontdekking gedaan: kogeldeeltjes uit een geweer werden in Dushi's voorpoot en stomp gevonden.
Wildlife dierenarts Marc Gölkel van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) onderzocht in totaal vijf van de 17 bruine beren die in BERENWOUD Müritz leven. Röntgenfoto's, echo's, bloedtesten en tandonderzoeken geven informatie over de gezondheidstoestand van de dieren. Gölkel deed echter een verrassende ontdekking bij het onderzoeken van Dushi. 'Iemand moet Dushi hebben neergeschoten. Hierdoor verloor ze waarschijnlijk haar linker voorpoot. De stomp werd daarna niet goed behandeld, de wond lijkt vanzelf te zijn genezen,‘ zegt Gölkel, en voegt eraan toe:’Beren zijn taai als het gaat om hun gevoeligheid voor pijn. Dushi heeft waarschijnlijk geen pijn vanwege de kogeldeeltjes. Vanuit veterinair oogpunt hoeven we de splinters niet te verwijderen omdat ze in het zachte weefsel zijn ingebed en geen verdere gezondheidsproblemen hebben veroorzaakt. De wond op de stomp lijkt ook goed te zijn genezen.’

Dushi's leed uit het verleden

De ontdekking van de splinters geeft nu meer inzicht in de kwellingen en traumatische ervaringen die Dushi moest ondergaan. Lange tijd leefde de driepotige bruine beer in een kleine, vuile kooi in de Albanese Safari Park Zoo Fier die door internationale media benoemd is als ‘Europa's slechtste dierentuin’. Ze bracht haar tijd daar verdrietig door en wiegde van links naar rechts voor haar kooideur. Na de succesvolle reddingsmissie heeft VIER VOETERS haar tijdelijk ondergebracht in de dierentuin van Tirana. Daar kon ze herstellen van haar leed uit het verleden en de stressvolle evacuatie. In april 2019 werd ze eindelijk overgebracht naar BERENWOUD Müritz, waar ze sindsdien de zorg heeft gekregen die ze nodig heeft om een goed leven te leiden.

Over BERENWOUD Müritz

In BERENWOUD Müritz leven momenteel 17 bruine beren die zijn gered uit wrede omstandigheden. Op een totaal van 16 hectare kunnen de beren bossen, weiden en zwemvijvers verkennen, hebben ze genoeg ruimte om zich terug te trekken of elkaar te ontwijken als ze dat willen. De gebieden die tot hun beschikking staan, zijn natuurlijk gelaten, waardoor ze hun instinct opnieuw kunnen ontdekken en gedijen in een voor de soort geschikte omgeving.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek