Doneren
Redding van twee galberen

twee galberen gered te midden van de COVID-19 pandemie

VIER VOETERS biedt in Vietnam een soortgericht onderkomen aan twee beren

22.5.2020

Amsterdam, 20 mei 2020 – De wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS heeft op 20 mei in Vietnam de eerste berenredding van het jaar succesvol afgerond. Na strikte veiligheidsmaatregelen als gevolg van de pandemie van het coronavirus, kon de organisatie twee vrouwelijke Aziatische zwarte beren overbrengen naar haar BERENWOUD Ninh Binh in Noord-Vietnam. Cuc en Nhai zijn ongeveer 18 jaar oud en werden hun hele leven in een privétuin gehouden. In Vietnam worden beren in gevangenschap nog steeds illegaal misbruikt vanwege hun gal die gebruikt wordt als remedie in de traditionele geneeskunde. De vraag naar berengal voor genezingsdoeleinden neemt naar verluidt af, maar zo’n 400 beren in Vietnam leven nog steeds in wrede omstandigheden op berenboerderijen of als enkele beer bij particulieren.

Coronavirus-gerelateerde lockdowns en grensafsluitingen weerhielden VIER VOETERS dieren te redden. Een lokaal team van VIER VOETERS maakte echter de reis van 60 kilometer van het berenreservaat in Ninh Binh naar de nabijgelegen provincie Ha Nam, waar de beren in aparte kooien in een privétuin werden gehouden. Hun voormalige eigenaar kreeg de Aziatische zwarte beren in 2002 als welpen. VIER VOETERS werd door de autoriteiten gevraagd de beren over te nemen nadat hun eigenaar ze vrijwillig had opgegeven. 

‘De gezondheidscontroles verliepen vlot, Cuc en Nhai konden het transport heel goed aan. Sinds ze bij het opvangcentrum zijn, genoten ze van veel koele douches wat ze erg leuk vonden, omdat het nu zo heet is. Ze zijn nu aan het wennen aan de quarantaine van drie weken, waar we hen zullen helpen te herstellen door middel van onze uitgebreide veterinaire behandeling, een soortspecifiek dieet te bieden en een uitgebreid verrijkingsprogramma,

‘ zegt dierenarts Szilvia Kalogeropoulu van VIER VOETERS die de redding heeft uitgevoerd. 

Het ervaren team van BERENWOUD Ninh Binh zal Cuc en Nhai nu alle zorg geven die ze nodig hebben om zich aan te passen aan de soortgerichte omgeving en hun natuurlijke instincten terug te krijgen.

Veiligheidsmaatregelen in veeleisende tijden

Vanwege de aanhoudende pandemie opereerde het team van VIER VOETERS onder strikte veiligheidsmaatregelen. 'Iedereen droeg gezichtsmaskers, naast handschoenen die we altijd bij reddingsacties dragen, en alle mensen ter plaatse probeerden zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden. We volgen vergelijkbare regels in ons dagelijks werk in het opvangcentrum. Onze voertuigen werden bij het verlaten van de boerderij en weer terug in het reservaat gedesinfecteerd‘, zegt Emily Lloyd, dierenmanager bij BERENWOUD Ninh Binh. Het opvangcentrum is onlangs heropend voor kleine groepen bezoekers en rondleidingen. Voordat ze naar binnen gaan zijn  temperatuurcontroles en het dragen van maskers verplicht. 'De beren zijn zich dit alles niet bewust, zoals het hoort, want voor hen is er niets veranderd. Pas geredde beren worden altijd in een quarantaine van drie weken geplaatst om er zeker van te zijn dat ze geen ziektes overdragen aan de andere beren‘ zegt Lloyd. Tot dusver zijn er geen meldingen dat beren vatbaar zijn voor het coronavirus.

Opvangcentrum voor in totaal 100 beren in Noord-Vietnam

VIER VOETERS werkt samen met lokale partners om zoveel mogelijk beren van hun trieste lot te bevrijden. Met BERENWOUD Ninh Binh helpt VIER VOETERS de Vietnamese regering om berenboerderijen te sluiten en voor eens en altijd een einde te maken aan de wrede praktijk van het galtappen. Momenteel wordt het opvangcentrum verbouwd om uit te breiden en zodra dit allemaal is voltooid, zullen zo’n 100 geredde beren op tien hectare land een nieuw onderkomen kunnen vinden. Bezoekers kunnen zien hoe de 29 beren die tot nu toe zijn gered, een soortgericht leven leiden in ruime openluchtomgevingen met vijvers, bomen, klim- en schuilplaatsen. BERENWOUD Ninh Binh is niet alleen een veilige thuis voor voormalige galberen, het is ook een bewustmakings- en educatiecentrum voor natuurbehoud in Vietnam.

Galberen Cuc en Nhai

Steun het nieuwe leven van cuc en nhai

Doneer voor levenslange zorg

Doneer

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek