Een hond in een kooi op een motobike Takeo, Cambodja

BEËINDIGING VAN GROOTSCHALIGE DIEREXPLOITATIE OM VERDERE PANDEMIE TE VOORKOMEN

De handel in honden- en kattenvlees vormt een reëel risico voor een toekomstige pandemie

3.7.2020

VIER VOETERS, die zich inzet voor #ProtectMillions honden en katten, evenals mensen met een onzekere toekomst, hebben de Wereldorganisatie voor Toerisme van de VN (UNWTO) gevraagd om wereldwijd regeringen op te roepen meer te doen om toekomstige pandemieën te voorkomen door een einde te maken aan het op grote schaal uitbuiten van dieren. Bezorgd door het bewijs dat het transport van levende dieren en de onmenselijke opsluiting van dieren de COVID-19-pandemie hebben veroorzaakt, moet elke herstelactie diervriendelijke oplossingen omvatten om een duurzamere en veerkrachtiger toekomst te garanderen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werd 70 procent van de menselijke ziekten die in de afgelopen 50 jaar zijn ontdekt, veroorzaakt door ziekten die afkomstig zijn van dieren. Deze staan bekend als zoönosen, of zoönotische ziekten, die kunnen worden overgedragen tussen gewervelde dieren (inclusief mensen). Zoönosen bestaan uit bacteriële infecties, zoals Salmonella, maar ook schimmelinfecties, parasieten en virussen (o.a. ebola, aviaire influenza (H5N1), SARS en COVID-19). Hoe groter de blootstelling tussen mensen en andere dieren, met name als de dieren onnodig ongerust zijn, hoe groter het risico op overdracht van zoönosen. De uitkomsten kunnen variëren van milde tot ernstige ziekte bij mensen en zelfs overlijden. Overheden moeten er daarom alles aan doen om deze uitkomsten te voorkomen door de handel te beëindigen.

Honden worden vervoerd naar een slachthuis

De handel in honden- en kattenvlees vormt van nature een verhoogd risico voor zowel lokale gemeenschappen als toeristen. Honden en katten worden op straat gevangen (evenals bij mensen thuis) en in Zuidoost-Azië openlijk op markten verkocht. De beet van een dier kan hondsdolheid overbrengen, terwijl een via de lucht overgedragen ziekte (bijv. influenza's) kan worden overgedragen door de nabijheid. Als het verhandelen, slachten en consumeren van honden en katten doorgaat, is er ook een mogelijk risico voor toekomstige opkomende ziektes. Waarbij opkomende zoönosen in een steeds meer onderling verbonden wereld mogelijk een bedreiging kunnen vormen voor de mondiale gezondheid.

VIER VOETERS roept met name de regeringen van Vietnam, Cambodja en Indonesië op om een einde te maken aan de handel in honden- en kattenvlees en de wereld te beschermen tegen een nieuwe pandemie.

Sinds de uitbraak van COVID-19, die heel goed op een marktplaats in Wuhan (China) zou kunnen zijn ontstaan, hebben de twee grote Chinese steden (Shenzhen en Zhuhai) een verbod ingevoerd op de consumptie van honden- en kattenvlees, en heeft de nationale overheid honden erkend als metgezellen en niet als vee en expliciet aangeven dat ze niet als vee mogen worden beschouwd. Dit is een belangrijke stap om de handel in hondenvlees in China te beëindigen.

VIER VOETERS roept de UNWTO en de WHO op om er bij de regeringen van de wereld op aan te dringen de handel in honden- en kattenvlees en andere vormen van uitbuiting van dieren te beëindigen en de wereld te beschermen tegen een nieuwe pandemie.

VIER VOETERS verwelkomde zijn One Planet Vision aan #RestartTourism en heeft de UNWTO betrokken bij zijn gezamenlijke inspanningen om een einde te maken aan de handel in honden- en kattenvlees. Sinds de uitbraak van COVID-19 verkeert het toerisme in een crisis, en de UNWTO probeert, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie te gaan ‘bouwen aan een betere en veerkrachtiger toekomst’. VIER VOETERS heeft opgeroepen om bij alle herstelmaatregelen meer te doen om het ontstaan van virale ziekten te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van gastgemeenschappen en toeristen en dieren te beschermen. De handel in honden- en kattenvlees is een belemmering voor die toekomst en moet worden gestopt.

Beëindig de handel in honden- en kattenvlees  

Onderteken alstublieft onze petitie om een einde te maken aan de handel in honden- en kattenvlees in Zuidoost-Azië om de besluitvormers de boodschap te geven dat deze handel moet worden gestopt, zowel om mensen als dieren te beschermen, en meld u aan voor updates terwijl we werken aan een definitieve einde aan de handel.

Zoek