Vos in kooi voor bont

Wordt Europa bontvrij?

VIER VOETERS zet zich in voor een bontvrij Europa

In Nederland is er al een verbod op bontfokkerijen. Maar in veel Europese landen worden pelsdieren nog onvoldoende of zelfs helemaal niet beschermd. Dieren zoals vossen, nertsen, wasbeerhonden en chinchilla's worden hun leven lang gevangengehouden in kleine draadkooien, voordat ze worden gedood en gevild.   

Gelukkig geven steeds meer landen het goede voorbeeld door pelsdieren te beschermen met strengere regels of een verbod op bontfokkerijen:  

 • Nederland was Europa’s een na grootste leverancier van nertsenbont. Het produceren van chinchillabont en vossenbont is hier al jaren verboden. Maar sinds 8 februari 2021 is er ook een verbod op de pelsdierhouderij.
 • In de EU is de import en de handel op zeehondenhuiden en honden- en kattenbont sinds 2009 verboden.
 • Oostenrijk, Engeland, Kroatië, Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Macedonië hebben een wettelijk verbod op bontindustrie. Nederland was Europa’s een na grootste leverancier van nertsenbont. Het produceren van chinchillabont en vossenbont is hier al verboden. De laatste nertsboerderijen zullen in 2024 gesloten worden.
 • De Zwitserse wet op dierenbescherming eist dat wilde dieren zoals nertsen en vossen volgens dierentuinmaatstaven gehouden moeten worden. Omdat die vereisten zo hoog zijn, heeft Zwitserland al lang geen bontindustrie meer.
 • In Tsjechië is sinds 2019 een verbod op de bontfokkerij van kracht.
 • In België komt een einde aan de pelsdierhouderij in 2023.
 • In Luxemburg is het pelsdierhouderij sinds 2018 al verboden.
 • In oktober 2019 voerde Slowakije wetgeving in die de bontproductie tegen 2025 zal beëindigen.
 • In juni 2021 stemde Estland in met een verbod op de pelsdierfokkerij vanaf 2026.
 • Israël is het eerste land ter wereld dat de verkoop van bont verbood. Het verbod zal eind 2021 van kracht zijn.   
 • In november 2021 heeft Frankrijk de bontfokkerij met onmiddellijke ingang verboden.
Vossen in een kooi

Stop de bontindustrie in Europa voorgoed


Kom in actie voor een #FurFreeEurope

Teken nu

Deel hier!

Zoek