Zwerfdieren in Oost-Europa

zwerfdierenprogramma oost-europa

Hoe helpen wij zwerfhonden- en katten in Oost-Europa 

Om ervoor te zorgen dat mensen verantwoord met huisdieren omgaan, focussen we op drie dingen: castratie, educatie en lobbywerk. Door huisdieren te castreren en strengere wetten te hebben, kunnen we op een vriendelijke manier de populatie onder controle houden. We gebruiken de CNVR-methode. Dit betekent dat we honden en katten vangen, ze castreren en vaccineren, en als ze weer gezond zijn, laten we ze terugkeren naar hun eigen gebied.

Daarnaast is betrokkenheid van de gemeenschap erg belangrijk voor ons. Met ons programma voor zwerfdieren geven we lokale bewoners en belanghebbenden de kans om het probleem van achtergelaten huisdieren aan te pakken. We zorgen voor bewustwording en betrekken iedereen bij deze kwestie, zodat autoriteiten en bewoners anders gaan denken over verantwoord huisdierbezit.

Onze inzet voor zwerfdieren

  1. We bieden medische behandeling aan zieke en gewonde zwerfhonden en -katten
  2. We verminderen op een vriendelijke manier het risico op overbevolking van zwerfdieren door middel van CNVR-programma's (vangen, castreren, vaccineren en terugplaatsen)
  3. We ondersteunen gemeenschappen om verantwoord huisdierbezit te bevorderen en de houding van het publiek ten opzichte van zwerfdieren te verbeteren
  4. We werken samen met lokale opvangcentra om de adoptie van zwerfdieren te stimuleren en hen naar geschikte onderkomens te brengen
  5. We werken samen met lokale dierenwelzijnsgroepen en gemeenten om hen te ondersteunen bij het opbouwen van capaciteit, zodat zij de leiding kunnen nemen bij het humaan beheren van hun lokale zwerfdierenpopulatie

Zorg voor zieke en gewonde dieren

We helpen zwerfdieren in Oost-Europa, zoals in Sofia (Bulgarije) en Boekarest (Roemenië). Dat doen we al jaren lang en dat blijven we doen zolang het nodig is. We werken samen met gemeenten en onze speciale dierenklinieken staan klaar om zieke en gewonde zwerfdieren te helpen. Ze worden gebracht door onze hondengeleiders, buurtbewoners of door toevallige voorbijgangers. In onze klinieken hebben we de juiste medische apparatuur en deskundige dierenartsen om de dieren de zorg te geven die ze nodig hebben. Zo verbeteren we hun gezondheid en welzijn.

Beheersen van zwerfdierenpopulaties met de CNVR-methode

We werken samen met lokale gemeenschappen in heel Oost-Europa om op een diervriendelijke manier de groei van ongecontroleerde zwerfdierenpopulaties te verminderen. Onze dierenartsen gebruiken mobiele castratieklinieken en klinieken op een vaste locatie om deze taak uit te voeren. De mobiele klinieken reizen naar regio's en gemeenschappen die om hulp vragen en gebruiken castratie van dieren als een humane methode voor het beheer van zwerfdierenpopulaties. Naast Oost-Europa ondersteunen we ook programma's in Duitsland en Zwitserland om zwerfkattenkolonies onder controle te houden. Dit wordt gedaan door middel van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en door lokale dierenartsen te ondersteunen bij hun inspanning.

Samenwerking voor verantwoord huisdierbezit en zwerfdierenbeheer

We werken samen met gemeenschappen om het aantal achtergelaten huisdieren te verminderen en de houding ten opzichte van zwerfdieren en adopties uit opvangcentra te verbeteren. We geloven sterk in het ondersteunen van gemeentes bij het ontwikkelen van duurzame plannen voor het beheer van zwerfdieren op de lange termijn.

In deze partnerschappen richten we ons op:

  • Het trainen van lokale dierenartsen in diervriendelijke sterilisatietechnieken
  • Educatieve initiatieven om verantwoord huisdierbezit aan te moedigen
  • Versterking van lokale opvangprogramma's

Meer lokale adopties van zwerfdieren

We vinden dat educatie en het stimuleren van adoptie op lokaal niveau belangrijk is voor het welzijn van zwerfdieren en het oplossen van het zwerfdierprobleem.

Opvangcentra hebben moeite met effectieve adoptieprogramma's en een gebrek aan interesse in adoptie. Hierdoor blijven dieren te lang in opvangcentra. VIER VOETERS gelooft dat opvangcentra geen permanente oplossing zijn, maar tijdelijk. Met het 'Shelter Adoption Program' willen we opvangcentra helpen bij het vergroten van het aantal adopties.

Het programma richt zich op specifieke gebieden waar we dierenasiels opzetten die als rolmodel kunnen functioneren. We verbeteren de verzorging, trainen het personeel, stimuleren adopties en bouwen een adoptiecultuur op. We bedoelen hiermee dat mensen openstaan voor en actief deelnemen aan het adopteren van dieren in plaats van het kopen van dieren uit commerciële bronnen, zoals fokkers. Andere opvangcentra kunnen dan ons voorbeeld volgen. 

Pilot project in Oekraïne

In 2018 koos VIER VOETERS het Vinnytsia Stedelijke Dierenasiel in Oekraïne als testlocatie voor het Shelter Adoption Program. We hebben het asiel goed bekeken en ontdekt hoe we kunnen helpen. Ons doel is om het welzijn van de dieren te verbeteren, het personeel te trainen, meer lokale adopties te bevorderen en een adoptiecultuur op te bouwen. In 2019 richten we ons vooral op het trainen van het personeel en het starten van campagnes om meer mensen uit de omgeving aan te moedigen een dier te adopteren. Zo willen we het welzijn van de asieldieren verbeteren.

Samenwerken in Oost-Europa voor effectieve oplossingen tegen zwerfdierenproblemen

We zijn actief betrokken bij lokale gemeenschappen in Oost-Europa om het probleem van zwerfdieren aan te pakken. Ons doel is om duurzame en doeltreffende oplossingen te ontwikkelen om de zwerfdierenpopulaties te verminderen en te beheren. We gaan verder dan alleen dienstverlening en streven ernaar om strategische partners te zijn van gemeentes. Door samen te werken met de gemeenschap vergroten we hun capaciteit om zwerfdierenproblemen aan te pakken.

Bovendien baseren we onze aanpak op feitelijke voorbeelden en ervaringen van anderen. Daarom zijn we lid van de International Companion Animal Management (ICAM) Coalition, een samenwerkingsverband dat wereldwijd streeft naar humaan en effectief populatiebeheer van gezelschapsdieren.

Zoek