DonerenAdopteren
Vos in kooi voor bont

zal europa bontvrij worden? 

VIER VOETERS zet zich in voor een bontvrij Europa

De eerste landen in Europa die de bontindustrie hebben verboden waren Engeland in 2000 en Oostenrijk in 2004, mede dankzij het werk van Vier Voeters.

Maar op wereldwijd niveau worden bontdieren óf niet voldoende beschermd of helemaal niet beschermd. De Europese Unie heeft in 1999 een aanbeveling aangekomen over de bontindustrie. Die is echter volledig onvoldoende vanuit het perspectief van dierenwelzijn, omdat het de huisvesting van dieren in piepkleine kooitjes blijft toestaan. Draadstalen bodems en de afwezigheid van klimruimte en mogelijkheden om te graven en te baden zijn toegestaan. Veel EU-landen hebben geen aanvullende voorschriften voor de bontindustrie. Gelukkig tonen meer en meer landen het goede voorbeeld door bontdieren te beschermen met strengere landelijke wetgeving of door een totaalverbod op bontboerderijen.

De avant garde bontindustrie

Israël is het eerste land ter wereld dat de verkoop van bont verbiedt. Het verbod zal eind 2021 van kracht zijn.  

  • Oostenrijk, Engeland, Kroatië, Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Serviëen Macedonië hebben een wettelijk verbod op bontindustrie.
  • In september 2020 kondigde Frankrijk een verbod op de nertsenfokkerij aan met een overgangsperiode van vijf jaar.
  • De Zwitserse wet op dierenbescherming eist dat wilde dieren zoals nertsen en vossen volgens dierentuinmaatstaven gehouden moeten worden. Omdat die vereisten zo hoog zijn, heeft Zwitserland al lang geen bontindustrie meer.
  • Nederland was Europa’s een na grootste leverancier van nertsenbont. Het produceren van chinchillabont en vossenbont is hier al verboden. De laatste nertsboerderijen zullen in 2024 gesloten worden.
  • In Tsjechië is sinds 2019 een verbod op de pelsdierfokkerij van kracht. In Noorwegen zal een verbod op pelsdierfokkerijen van kracht zijn vanaf 2025.
  • Grote dierenwelzijn resultaten zijn behaald: In de EU is zowel de import als de handel op zeehondenhuiden en honden- en kattenbont verboden. Helaas verschijnen deze wel soms op de markt, valselijk aangeduid als namaakbont.
  • In België komt een einde aan de pelsdierhouderij in 2023 en in Luxemburg is het sinds 2018 al verboden. In oktober 2019 voerde Slowakije wetgeving in die de bontproductie tegen 2025 zal beëindigen.
  • In juni 2021 stemde Estland in met een verbod op de pelsdierfokkerij vanaf 2026

Zoek