Doneren
Gouden galbeer in kooi

Zeldzame gouden Aziatische zwarte beer onder zeven geredde galberen in Vietnam 

VIER VOETERS biedt permanent onderdak aan langdurig geteisterde beren in BERENWOUD Ninh Binh 

1.12.2020

16 november 2020 – Tijdens het redden van zeven Aziatische zwarte beren uit twee berenboerderijen in de provincie Binh Duong in het zuiden van Vietnam op 13 november, deed de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS een buitengewone ontdekking. Een ongelukkige beer heeft een ontbrekende voorpoot en valt ook op in de groep vanwege haar gouden vacht - een kleur die uiterst zelden voorkomt bij Aziatische zwarte beren. Hun voormalige eigenaren hielden de beren, vier mannetjes en drie vrouwtjes, bijna twee decennia lang in kleine kooien. Ze werden misbruikt als galberen en leden jarenlang aan ondragelijke galextractieprocedures. In een uitdagende reddingsactie als gevolg van COVID-19-maatregelen en recente overstromingen in Vietnam, bracht VIER VOETERS de beren naar het BERENWOUD Ninh Binh in het noorden van het land, waar ze nu zullen tegen verder leed worden beschermd . De vraag naar berengal voor genezingsdoeleinden neemt naar verluidt af, maar zo’n 385 beren in Vietnam leven nog steeds in wrede omstandigheden op berenboerderijen of in privébezit.

Aziatische zwarte beren hebben gewoonlijk een zwarte vacht met een halvemaanvormige witte borstvlek. Andere kleuren zijn uiterst zeldzaam, en het was de eerste keer dat VIER VOETERS een beer met zo'n unieke kleur redde. De vrouwelijke beer heeft een goudbruine vacht die haar duidelijk onderscheidt van haar soortgenoten. 

‘Er is weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over deze zeldzame goudkleurige beren. Uit genetisch onderzoek blijkt echter dat het geen nieuwe soort of ondersoort betreft, maar een kleurvariatie van de traditionele zwarte vacht. Dit is een soortgelijk fenomeen als bij witte tijgers, een kleurvariëteit van Bengaalse tijgers,'

zegt Barbara van Genne, verantwoordelijk voor Wild Animal Rescue & Advocacy bij VIER VOETERS. 

Samen met haar lichtere vacht valt de beer ook op door haar ontbrekende voorpoot. ‘Volgens haar vorige eigenaar verloor ze de poot toen ze in het wild in een val was geraakt. Beren in gevangenschap met ontbrekende poten zijn helaas een veel voorkomend verschijnsel. Ze worden niet alleen met wrede methoden in het wild gevangen en misbruikt voor hun gal, maar ook verminkt voor berenpootwijn en soortgelijke producten van wilde dieren. Deze worden in sommige gebieden nog steeds als een culinaire delicatesse beschouwd en worden ook gebruikt voor de traditionele geneeskunde, hoewel er veel direct beschikbare kruiden- en synthetische alternatieven met dezelfde geneeskrachtige eigenschappen zijn. We dringen er bij de Vietnamese regering op aan om haar wetten inzake de handel in en consumptie van wilde dieren  strikt te handhaven en om dergelijke wrede praktijken voor eens en voor altijd te stoppen’, zegt Van Genne.

STOP DE GALBERENINDUSTRIE!

Zeven gelukkige beren

Na te hebben gewacht tot de wegen weer veilig en toegankelijk waren na de massale overstromingen, reisde het team van VIER VOETERS om de zeven beren te redden 600 kilometer door Vietnam: van BERENWOUD Ninh Binh naar de provincie Binh Duong. Ze zijn tussen de 18 en 20 jaar oud en hadden, opgesloten in een kleine roestige kooi, tot nu toe alleen maar een pijnlijk bestaan. Toen alle zogenaamde galberen klaar waren voor transport, keerde het team in nog eens 40 uur terug naar het reservaat. ’De beren zullen in onze opvangkliniek uitgebreide gezondheidscontroles ondergaan. We verwachten als gevolg van de jaren van onhygiënische galextractie en tandheelkundige aandoeningen, chronische galblaasontsteking en infecties aan te treffen, maar we zullen de komende weken pas de volledige omvang of ernst van hun aandoeningen weten. Voorlopig hebben ze al een individueel behandelplan en zullen we ze enkele dagen geven om te wennen. We kunnen al positieve veranderingen in hun gedrag zien, en hoewel het tijd zal kosten, zullen we ze de best mogelijke zorg bieden om ze in staat te stellen gezondere en gelukkiger beren te worden’, zegt Emily Lloyd, Animal Manager bij BERENWOUD Ninh Binh.

 

BERENWOUD Ninh Binh: een soortgeschikt onderkomen voor geredde beren

Om zoveel mogelijk beren te bevrijden van hun trieste lot werkt VIER VOETERS sinds 2017 samen met lokale partners. Het aantal beren op berenboerderijen in Vietnam is dramatisch gedaald van ongeveer 936 in 2017 tot 385 die momenteel in privéfaciliteiten worden gehouden. Met zijn berenreservaat in Ninh Binh steunt VIER VOETERS de Vietnamese regering om een einde te maken aan de galberenhouderij in Vietnam en een soortgeschikt onderkomen te bieden aan geredde beren. BERENWOUD Ninh Binh is niet alleen een veilig tehuis voor voormalige galberen, het is ook een bewustmakings- en educatiecentrum over natuurbehoud in Vietnam. Enkele van de 40 Aziatische zwarte beren die momenteel in het berenreservaat leven, waren voordat ze werden gered niet alleen het slachtoffer van wrede galtapperijen, maar ook van illegale handel in wilde dieren.

Voorgoed een einde maken aan de bontproductie- en verkoop in heel Europa: dat is het doel van het Europees burgerinitiatief Fur Free Europe. In Nederland gaan dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, Dier&Recht, VIER VOETERS en World Animal Protection samen op handtekeningenjacht: ‘Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Europese dierenwelzijnsorganisaties krijgen een jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit ten minste zeven EU-lidstaten. Als het lukt, komt het item op de agenda van de Europese Commissie. Het doel: een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten. In Nederland organiseren de deelnemende dierenwelzijnsorganisaties vandaag een kick-off evenement op de Dam in Amsterdam. Presentatrice Lauren Verster en Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn aanwezig om aandacht te vragen voor de campagne.
 
Wilde dieren in gevangenschap
In de Europese Unie worden jaarlijks miljoenen dieren in kleine kooien gehouden, gefokt en gedood voor hun vacht; volgens de meest recente cijfers uit 2019 ging het om 37 miljoen dieren. Het gaat voornamelijk om nertsen, vossen en wasbeerhonden; wilde dieren, die niet geschikt zijn voor gevangenschap. ‘Ze leven korte en zeer ongelukkige levens in krappe, draadgazen kooitjes’, vertellen de dierenwelzijnsorganisaties. ‘Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en zelfs kannibalisme is aan de orde van de dag. De bontindustrie is in strijd met de meest fundamentele rechten van dierenwelzijn. Het is ongelofelijk dat dit niet al lang tot het verleden behoort.’
 
Finland en Polen zijn momenteel de grootste spelers op dit gebied van Europa. Nederland was Europa’s tweede leverancier van nertsenbont, maar sinds 2021 zijn alle bontfokkerijen in Nederland verboden. Ook in landen als Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is de bontproductie echter nog legaal, en ook de verkoop van bont is overal nog toegestaan, waardoor de import van buiten Europa niet aan banden wordt gelegd.
 
Momentum door coronapandemie
‘Een bontvrij Europa is dichterbij dan ooit’, stellen de organisaties. ‘Verreweg de meeste mensen vinden deze gruwelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen en steeds meer landen voeren een verbod in. Bovendien heeft de coronapandemie een heel ander licht geworpen op fokkerijen, waar nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die van dier op mens zijn overgedragen. Er is momentum en we hopen dat de Europese burgers van zich laten horen. Dit kan een keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren.’
 
Het kick-off evenement in Amsterdam vindt vandaag plaats tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Sympathisanten kunnen tekenen via de website van Fur Free Europe.

Zoek