Chocolade

Ranglijst van chocolademakers op basis van dierenwelzijn

Chocoladebedrijven laten koeien en kalveren in de steek tijdens Moederdag 

8.5.2023

Dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS heeft 's werelds grootste chocoladeproducenten beoordeeld op hun inspanningen en strategieën om het gebruik van zuivel in chocoladeproducten te verminderen. In de ranglijst vallen slechts twee bedrijven (Migros en Coop) in de "Gemiddelde" categorie, terwijl vier bedrijven "Slecht" scoren, waaronder zwaargewichten Mars en Nestlé. Twaalf deelnemers, waaronder Ferrero en het in Nederland gevestigde Tony Chocolonely, scoren "Zeer Slecht". Ondanks dat veel bedrijven wel veganistische chocolade in hun assortiment hebben, heeft geen van hen daadwerkelijk een concrete strategie voor de vermindering van zuivel in gebruik. VIER VOETERS dringt er bij de industrie op aan om duidelijke doelen te stellen voor een vermindering van dierlijke ingrediënten en hogere normen voor dierenwelzijn. 


Volgens de dierenorganisatie moeten chocoladebedrijven de lat hoger leggen wat betreft dierenwelzijn binnen hun productassortiment, omdat zuivelproducten veel tekortkomingen hebben vanuit zowel een dierenwelzijns- als een klimaatperspectief. Melkkoeien worden meestal kort na de geboorte van een kalf alweer geïnsemineerd, en op de meeste zuivelboerderijen worden de kalveren direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Vrouwelijke kalveren staat vaak hetzelfde lot te wachten als hun moeder en fungeren hun hele leven als melkkoe. De mannelijke kalveren zijn een restproduct en worden in korte tijd vetgemest en klaar gemaakt voor de slacht. Ook produceert zuivel twee tot vier keer meer broeikasgasemissies dan plantaardige melk. Bijna 80% van het landbouwland in de wereld wordt gebruikt voor veeteelt. De veehouderij is verantwoordelijk voor 1/6 van alle door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies, waarvan een derde wordt veroorzaakt door de zuivelproductie.  


“Met Moederdag in aantocht roepen we op om bewust te kiezen voor plantaardige chocoladeopties, aangezien de negatieve effecten van de wereldwijde overconsumptie van zuivel op dit moment zowel op dieren als op het klimaat groot zijn. Chocoladebedrijven worden vaak gepeild op hun cacao en palmolie gebruik, maar deze ranking laat zien dat ze juist ook op hun zuivelgebruik echt nog stappen te maken hebben. We vragen deze bedrijven zich te richten op de vermindering van dierlijke ingrediënten en hogere normen voor dierenwelzijn. We gaan graag met ze in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen.” vertelt een woordvoerder van VIER VOETERS. 


Achtergrond en Methodologie 
De zogeheten Chocolate Challenge van de dierenwelzijnsorganisatie, die deel uitmaakt van de Atlas Challenge-rankingserie, geeft het niveau weer van inspanning en prestatie van toonaangevende chocoladebedrijven in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Nederland op hun strategie om zuivel te verminderen en het gebruik van plantaardige alternatieven. Dit werd gedaan door onderzoek dat werd uitgevoerd via publiekelijk beschikbare informatie online, evenals door het versturen van een vragenlijst tussen december 2022 en januari 2023. Bedrijven die niet reageerden of weigerden deel te nemen, werden uitsluitend beoordeeld op basis van onderzoek door VIER VOETERS naar publiekelijk beschikbare informatie online. Bedrijven werden beoordeeld in vier categorieën - productportfolio, algemeen dierenwelzijn, diervriendelijke klimaatmaatregelen en zuivelvermindering - en op een beoordelingssysteem - Zeer Slecht (0-20%), Slecht (21-40%), Gemiddeld (41-60%), Goed (61-80%) en Zeer Goed (81-100%). 

Zoek