Zilvervos Jackson

apr. 2019

TIERART

Redding Vos Jackson

Geredde vos deelt nieuw thuis met andere geredde vossen

30.8.2019

Zilvervos Jackson werd jarenlang door een fokker in een kleine betegelde kamer gehouden, samen met een andere vrouwelijke vos. Helaas was het vrouwtje al overleden voordat de dieren door een dierenwelzijnsorganisatie in beslag werden genomen. De fokker heeft een rechtszaak aangespannen tegen de inbeslagname en het duurde voor Jackson meer dan een jaar knokken om ervoor te zorgen dat hij niet meer hoefde terug te keren naar die ongeschikte omstandigheden.

Eindelijk arriveerde Jackson in april 2019 veilig en wel in zijn nieuwe onderkomen in TIERART Wilde-dieren-opvang. Voor het eerst in zijn leven voelde hij gras onder zijn poten en ervoer de open lucht boven hem! Vandaag de dag leeft hij bij een andere geredde vos, Porthos. Jackson brengt soms eten, wat hij uit de kom haalt, en legt het voor Porthos neer. Wat lief! Elk jaar worden miljoenen vossen zoals Jackson misbruikt en gedood voor hun vacht. Gelukkig zal Jackson nooit het slachtoffer worden van dergelijke wreedheid en in plaats daarvan in vrede en veiligheid het leven leiden waar hij recht op heeft.

 Het vreedzame leven van Jackson in Tierart

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

De bonthandel

Jaarlijks worden meer dan 100 miljoen dieren om hun vacht gedood. De meeste dieren groeien op in pelsboerderijen, gevangen in minuscule draadgazen kooien en gedwongen een schokkend leven vol wreedheid te ondergaan, terwijl miljoenen wilde dieren voor hun vacht gevangen en gedood worden met behulp van draadvallen en ledemaat grijpende voet- en pootvallen.

Op boerderijen kan nooit aan de gedragsbehoeften worden voldaan van dieren die voor de bontproductie worden gehouden. Wetenschappelijke publicaties tonen verschillende ernstige welzijnsproblemen op pelsfokkerijen aan, terwijl veldonderzoek in verschillende landen consequent wrede omstandigheden aan het licht brengen voor alle diersoorten, waaronder:

  • Isolatie in beperkende en kale kooien die het dier niet toestaan om te leven zoals ze gewoonlijk in het wild doen.
  • Smerige kooien veroorzaken veel leed, waaronder ziekte en onbehandelde verwondingen en infecties.
  • Abnormaal gedrag zoals stereotiep gedrag, op de vacht kauwen of zelfverwonding door stress en frustratie.
  • Onmenselijke slachtmethodes zoals vergassen, elektrocutie, verstikking en het stropen van de huid van levend dieren.
  • Selectief fokken van ‘monstervossen’ door pathologische obesitas om de pelsgrootte te maximaliseren


Dieren zoals Jackson en alle vossen in TIERART verdienen zoveel meer dan alleen maar gewaardeerd worden om hun vacht.

Update november 2020

In 2022 zijn de vossen met wie Jackson zijn verblijf in TIERART deelde, Porthos en Sir Henry, helaas overleden. Gelukkig was hij niet lang alleen. Al snel kwamen rode vos SingSing en poolvos Samara als zijn nieuwe gezelschap in het verblijf. SingSing was gevonden langs een weg en Samara is gered van een bontfokkerij. De drie vossen kunnen het goed met elkaar vinden en dat maakt ons blij om te zien. 

Deel hier!

Zoek