Lammetje in wei

Verantwoording

Eerlijk zijn en open communiceren vinden wij erg belangrijk. We willen dat mensen weten wat we doen en waarom we het doen. Hier kan je ons jaarverslag lezen, meer leren over onze keurmerken en onze statuten inzien. Zo krijg je een goed beeld van wat we hebben bereikt en waar we voor staan. 

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Stichting VIER VOETERS

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Stichting VIER VOETERS

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Stichting VIER VOETERS

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Stichting VIER VOETERS

Meerjarenplan 2022-2024

Meerjarenplan 2022-2024

Stichting VIER VOETERS

CBF-keurmerk

VIER VOETERS is een Erkend Goed Doel met CBF-erkenning. We voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van bestuur, beleid, besteding van donatiegeld, transparantie en verantwoording. 

ANBI-status

Wij hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst onze organisatie beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). VIER VOETERS is hiermee vrijgesteld van het betalen van belastingen over schenkingen en nalatenschappen. Je gift komt dus helemaal ten goede aan ons werk voor de dieren.  

Goede Doelen Nederland

VIER VOETERS is lid van Goede Doelen Nederland; de brancheorganisatie van goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft met haar leden codes en richtlijnen opgesteld, bijvoorbeeld de regeling directiebeloning en advieslijnen beloning overige medewerkers. We houden ons aan deze codes en richtlijnen.
 

Gedragscode

Als wereldwijde en groeiende organisatie hechten we grote waarde aan het gedrag van onze medewerkers en alle anderen die ons vertegenwoordigen. Daarom hebben we een aantal codes en gedragsrichtlijnen opgesteld die voor iedereen binnen VIER VOETERS gelden, van bestuur tot stagiair en vrijwilliger.

Lees hier onze gedragscode.

Denk je dat een medewerker van VIER VOETERS niet integer handelt, kijk wat je kan doen op onze pagina daarover
 

Statuten

Statuten

Stichting VIER VOETERS

Bestuursreglement

Bestuursreglement

Stichting VIER VOETERS

elke donatie telt!

Steun ons werk

DONEER

Deel hier!

Zoek